Przeglądy i naprawy

Przeglądy i naprawy

Zgłoszenie samochodu do przeglądu lub naprawy

Kierowca jest zobowiązany korzystać wyłącznie ze stacji wskazanych przez BOK NFM.

Przeglądy prosimy umawiać co najmniej 3 dni przed terminem usługi. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić Państwu serwis w wybranym terminie.

Zgłaszanie samochodu do przeglądu jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 pod numerem BOK +48 22 517 93 93.

Informacje potrzebne do zgłoszenia samochodu do przeglądu i naprawy

Numer rejestracyjny samochodu

Imię, nazwisko użytkownika i nazwa firmy

Przebieg

Miejsce użytkowania

Rodzaj zgłaszanej naprawy

Dodatkowe uwagi do stanu technicznego

Preferowany termin wykonania usługi

Telefon kontaktowy (jeśli jest inny niż podany w systemie

Prosimy każdorazowo o przedłożenie książki obsługi serwisowej w celu dokonania wpisu.

Kierowca zobowiązany jest przestrzegać terminów przeglądów i napraw. Brak wykonania przeglądu o czasie lub przekroczenie limitu przebiegu kilometrów nie jest dozwolone.

Terminy przeglądów obowiązujące dla danego samochodu określone są w książce obsługi samochodu.