Obowiązki

Obowiązki

Użytkownik pojazdu zobowiązany jest korzystać z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi pojazdu.

Kierujący musi stosować się do poniższych zasad

 • posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu
 • korzystać z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem
 • stosować się do przepisów ruchu drogowego
 • regularnie i terminowo sprawdzać, a w razie potrzeby uzupełniać
  • stan ogumienia, w tym ciśnienie opon
  • stan oświetlenia
  • poziom oleju silnikowego i innych płynów eksploatacyjnych, np. płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy in.
  • działanie układu hamulcowego
 • przeprowadzać przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniami producenta;
 • wykluczone jest przekroczenie okresu czasu lub limitu kilometrów między przeglądami
 • przeprowadzać obowiązkowe badania techniczne;
 • termin badania podany jest w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
 • dopilnować, by gaśnica posiadała ważne badanie techniczne;
 • data ważności podana jest na gaśnicy - gdy termin ważności gaśnicy zbliża się ku końcowi, należy dokonać jej przeglądu w autoryzowanej stacji serwisowej
 • zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą, tzn. nie zostawiać w pojeździe lub miejscu ogólnodostępnym: dowodu rejestracyjnego, karty paliwowej, kluczyków do samochodu, pilota do autoalarmu
 • podczas postoju, parkowania, garażowania za każdym razem uruchamiać systemy antykradzieżowe
 • w razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy licznika przebiegu kilometrów konieczny jest kontakt z COK NFM
 • bezwzględnie uzgadniać z COK NFM wszelkie zmiany w samochodzie, np. doposażenie, demontaż lub zamiana oryginalnie zamontowanych elementów.

W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki pojazdu lub innej, poza wskazanymi wyżej, nieprawidłowości podczas użytkowania samochodu, należy niezwłocznie skontaktować się COK NFM:
22 517 93 93, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .