Wyjazdy zagraniczne

Wyjazdy zagraniczne

Wszystkie dokumenty i usługi, jakie mogą być konieczne do wyjazdu za granicę

Pozwolenie pracodawcy na wyjazd zagraniczny

Przed planowaną podróżą samochodem poza granice Polski, pracownicy firm powinni zwrócić się do COK NFM po uzyskanie pozwolenia na wyjazd za granicę.
Prosimy o kontakt 14 dni przed planowanym wyjazdem.

W celu przygotowania dokumentów wyjazdowych użytkownik będzie proszony o potwierdzenie następujących informacji:

  • numer rejestracyjny pojazdu
  • dane kierowcy
  • dane z dokumentu tożsamości
  • lista krajów do odwiedzenia
  • termin podróży
  • ew. pisemna zgoda przełożonego

Ponadto, należy postępować zgodnie z procedurami wyjazdów zagranicznych obowiązującymi w firmie.

! W niektórych krajach wymagane jest pisemne, potwierdzone notarialnie i poświadczone przez tłumacza przysięgłego upoważnienie. Informację dot. listy dokumentów niezbędnych przy wjeździe do danego kraju można otrzymać w ambasadzie.

! Przed wyjazdem konieczne jest wykonanie wszelkich niezbędnych przeglądów i napraw. Przeglądy okresowe mogą być wykonane wyłącznie na terenie Polski.

Ubezpieczenie AC i od ryzyka kradzieży

Polska polisa AC jest respektowana w Europie. Wyjątkiem są Rosja, Białoruś, Ukraina i Mołdawia. Aby bezpiecznie podróżować po krajach, w których nie obowiązuje polisa AC, samochód musi być dodatkowo ubezpieczony od ryzyka kradzieży.

Warto upewnić się czy posiadany pakiet Assistance obowiązuje poza granicami Polski.
W przypadku konieczności dokonania naprawy lub w razie awarii prosimy o kontakt z NFM Assistance w celu otrzymania pomocy i autoryzacji naprawy: +48 22 517 93 63.

Zielona Karta

Zielona Karta to dokument informujący, że posiadacz jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) w ruchu zagranicznym (zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju odwiedzanym przez jego posiadacza). Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy Zielona Karta nie jest wymagany w krajach Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Lichtensteinie, Norwegii i Islandii. Minimalny okres na jaki wystawiany jest certyfikat Zielonej Karty to 15 dni.

Przed wyjazdem za granicę kraju trzeba sprawdzić czy konieczne będzie wykupienie Zielonej Karty.

Monitoring GPS poza Polską

Jeśli użytkownik pojazdu korzysta z usługi monitoringu GPS, przed planowanym wyjazdem powinien poinformować COK NFM, aby poszerzyć zakres obowiązywania usługi poza granicami kraju.

Naprawy serwisowe poza Polską

Obsługa serwisowa NFM nie obowiązuje za granicą. Wszelkie przeglądy i naprawy należy wykonać w Polsce przed wyjazdem.

Więcej na: http://pbuk.pl/pl/