luty 2017

Co w OC interesuje młodych mężczyzn

Co w OC interesuje młodych mężczyzn

Wzroszt kosztów polis OC spowodował, że kierowcy częściej i chętniej sprawdzają co wiedzą o nich ubezpieczyciele. To historia ubezpieczenia i szkód jest brana pod uwagę przy wyliczaniu wysokości składki, stąd zainteresowanie - zwłaszcza młodych - mężczyzn.


W grupie osób, które odpytują bazę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) o własną historię OC przeważają mężczyźni. Największą grupę, prawie 50% stanowią osoby w wieku 30 lat plus. Największy wzrost zainteresowania historią swojego ubezpieczenia OC (najbardziej dynamicznie rosnąca grupa), wykazują 20-kilkulatkowie, to >25% zapytań. Ciekawy jest fakt dotyczący liczby osób sprawdzających swoją historię OC - największa jest w grupie właścicieli pojazdów z województw dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Oznacza to, że swoją historię kierowcy sprawdzają tam ceny polis OC są statystycznie najwyższe. Kolejne są zaś regiony o największej liczbie zarejestrowanych pojazdów to Mazowieckie i Śląskie. Łącznie w 2016 roku kierowcy zadali do Funduszu 48 tysięcy zapytań o swoją historię ubezpieczenia, rok wcześniej było ich 22 tysiące.

Przy zakupie polisy OC ubezpieczyciele, standardowo już, weryfikują historię naszego ubezpieczenia w ogólnopolskiej bazie polis UFG. Baza ta jest stale uaktualniana, dlatego też sporadycznie mogą pojawić się w niej rozbieżności między danymi przesłanymi przez ubezpieczycieli, a stanem faktycznym znanym właścicielowi pojazdu. - Stale wprowadzamy kolejne algorytmy pozwalające na weryfikację jakości danych, przesyłanych do bazy polis przez ubezpieczycieli – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes UFG. – Rosnące zainteresowanie kierowców danymi w naszej bazie pociąga za sobą również konieczność szczególnej uwagi ubezpieczycieli poświęcanej jakości i aktualności informacji przesyłanych do bazy – podkreśla. 

Część pojawiających się rozbieżności wynika z niezgłoszenia, ubezpieczycielom przez kierowców, istotnych informacji dotyczących ich samochodów. I tak często zdarza się, że kupując polisę nie podajemy danych współwłaściciela pojazdu, który widnieje w dowodzie rejestracyjnym. Efekt? Historia ubezpieczenia w bazie polis Funduszu nie obejmuje drugiego właściciela. I gdy ten zechce później sam ubezpieczyć już swoje własne auto - okazuje się, że nie ma danych o jego historii ubezpieczenia, dzięki której mógłby korzystać z ewentualnej zniżki. - Warto pilnować zatem, żeby dane współwłaściciela widniejące w dowodzie rejestracyjnym były wpisane również na polisie OC – podsumowuje Iwona Woźniak Sadek, dyrektor biura obsługi klienta UFG. Kolejny kłopot może powstać po sprzedaży pojazdu, gdy nie zgłosimy tego faktu ubezpieczycielowi lub gdy pomimo takiego zgłoszenia ubezpieczyciel nie dokona aktualizacji danych w UFG, a zrobi to tylko w swojej dokumentacji. Skutek? Wypadki spowodowane przez nowego właściciela auta będą przypisywane jego poprzednikowi.  

 
 

Warto zatem sprawdzać czy wszystkie dane w bazie UFG są kompletne, np. czy ubezpieczyciele zgłosili wszystkie polisy danego kierowcy (ma to istotny wpływ m.in. na wyliczenie lat bezszkodowej jazdy). W przypadku ujawnienia niezgodności swoich danych należy wyjaśnić je bezpośrednio u ubezpieczyciela, który przesłał tę informację do bazy polis Funduszu, gdyż tylko on ma odpowiednią dokumentację oraz możliwość poprawienia danych i przesłania dokonanej korekty do bazy polis. UFG jest administratorem bazy polis i nie może poprawiać danych źródłowych ubezpieczycieli. – Pamiętajmy, że wszelkie błędy czy luki w danych mogą niekorzystnie wpłynąć na ocenę ryzyka związanego z klientem, a tym samym spowodować zwyżkę jego składki – przypomina Iwona Woźniak Sadek. Pobranie własnej historii OC z bazy UFG jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce. By to zrobić wystarczy zarejestrować się na portalu UFG www.ufg.pl i założyć konto. Po weryfikacji tożsamości przez Fundusz – aktywować konto i pobrać online historię swojego OC. 

 
Źródło: Samar