czerwiec 2015

Hertz uruchamia kolejne placówki

Hertz uruchamia kolejne placówki

Nowe punkty zlokalizowane zostały w Białymstoku, Bielsku-Białej i Pile. W drugim kwartale 2015r. wypożyczalnia samochodów Hertz uruchomiła kolejne trzy placówki.

Miejsca nie zostały wybrane przypadkowo, są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i ulokowane w miastach, w których do tej pory nie było przedstawicielstwa Hertz. W rejonach tych pojawiają i dynamicznie rozwijają się firmy, które już korzystają bądź zamierzają korzystać z usług Hertz.

Nowe punkty są jednym z elementów zmian, jakie dokonują się w Hertz w Polsce. Trwająca od ubiegłego roku rozbudowa sieci placówek na terenie kraju, to jeden ze strategicznych projektów Hertz w Polsce na lata 2014 - 2018. W ramach projektu modernizowane są także dotychczas funkcjonujące punkty, których Hertz posiada w sumie już 26.

Źródło: http://pzwlp.pl/?m=aktualnosci&id=194