listopad 2015

Sektor MSP zna usługi wynajmu długoterminowego

Sektor MSP zna usługi wynajmu długoterminowego

Zgodnie z wynikami badania Instytutu Keralla Research, już niemal 79% mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zna usługi wynajmu długoterminowego. Jeszcze 6 lat temu ich znajomość potwierdzało jedynie 56% badanych. Rośnie również liczba firm użytkujących auta w tej formie.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Carefleet, spada liczba firm MSP, które nie znają wynajmu długoterminowego. Sześć lat temu ponad 42% przedsiębiorców nie kojarzyło tej usługi, natomiast w 2014 roku  ilość ta spadła o połowę. Dziś odsetek przedsiębiorców z sektora MSP, którzy nie wiedzą czym jest wynajem długoterminowy, jest już bardzo niski i wynosi zaledwie 19,7%.

Najwięcej przedsiębiorców MSP deklarujących znajomość wynajmu długoterminowego aut reprezentuje branżę budowlaną (89,3%), a najniższa, choć relatywnie i tak bardzo wysoka świadomość tego rodzaju usług (powyżej 70%) występuje wśród usługodawców (71,3%) oraz firm przemysłowych (71,9%)

Jak pokazują badania, w ciągu ostatniego roku zdecydowanie wzrósł odsetek firm MSP użytkujących auta w ramach wynajmu długoterminowego. Obecnie już 25% badanych przedsiębiorców MSP deklaruje, że korzysta z tej usługi, co oznacza wzrost o 14 pkt. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

źródło: http://pzwlp.pl/?m=aktualnosci&id=199