Wynajem długoterminowy

Od kilku lat usługa wynajmu długoterminowego (FSL - Full Service Leasing ) oraz zarządzanie parkiem samochodowym zdobywa  coraz więcej Klientów. Korzystając z wynajmu, Klient uzyskuje pełną kontrolę nad wydatkami związanymi z parkiem samochodowym.

Wynajem długoterminowy zapewnia:

1.
Obniżenie kosztów eksploatacji floty

2.
Preferencyjne warunki zakupu pojazdów

3.
Dedykowanego opiekuna
firmy


           oraz

 • Możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności przez przeniesienie zarządzania flotą na firmę CFM (optymalizacja własnej administracji).
 • Uporządkowanie zasad korzystania z samochodów służbowych w firmie w wyniku:
 • przeprowadzenia audytu floty
 • wprowadzenia systemu procedur dot. użytkowania pojazdów
 • wdrożenia polityki samochodowej
 • współpracy przy realizacji polityki flotowej  
 • Minimalizację ilości faktur związanych z obsługą samochodów służbowych (firma otrzymuje jedną fakturę miesięcznie zawierającą koszty finansowania, przeglądów, napraw, opon, ubezpieczeń, likwidacji szkód).
 • Sezonową wymianę opon opon wraz z usługą przechowywania
 •  Optymalizację wykorzystania parku samochodowego: administrowanie pojazdami w kraju oraz samochody zastępcze.
 • Bezstresową koordynację procesu likwidacji szkód komunikacyjnych.
 • Raporty flotowe
 • Znaczne obniżenie kosztów eksploatacji floty samochodowej.
 • Ograniczenie do minimum procedur administracyjnych.
 • Korzystanie z preferencyjnych warunków zakupu pojazdów.
 • Odsprzedaż pojazdów po okresie eksploatacji.
 • Nieograniczone możliwości korzystania z doradztwa w zakresie zarządzania flotą i wynajmu.
 • Niwelowanie niekorzystnych efektów cash flow w przypadku samodzielnego zakupu.
 • Doradztwo w zakresie dostosowania floty do aktualnej sytuacji rynkowej

 

Atrakcyjna oferta wynajmu

W ramach miesięcznej opłaty, Klient otrzymuje pełną obsługę floty obejmującą: koszty związane z finansowaniem, ubezpieczeniem i obsługą serwisową, a po zakończeniu kontraktu zwraca samochód bez konieczności jego wykupu.

Wynajem długoterminowy w Polsce jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się form pozyskiwania samochodów służbowych. Jest formą finansowania bardzo korzystną ze względu na dużo niższe koszty użytkowania pojazdu. Dzięki temu korzystając z wynajmu, Klient może skoncentrować swoje zasoby ludzkie, jak i finansowe na podstawowej działalności firmy.

 

W skład usługi FSL może wchodzić:

  Finansowanie zakupu pojazdu 

 Ubezpieczenie 

 Likwidacja szkód (serwis blacharski)

 Pełen serwis techniczny (serwis mechaniczny)

  Pełen serwis ogumienia: zakup, wymiana, przechowywanie

  Assistance 24h

  Samochód zastępczy

 Karty paliwowe

 Sprzedaż samochodu po zakończeniu kontraktu